2017-05-24 07:00:00

Audicija glazbene ¹kole za upis učenika u 1. razred

Glazbena škola te poziva da došeš na audiciju za upis učenika u I. razred:

u srijedu, 24.05.2017. (16.30-20.00) za učenike OŠ K.Š. Gjalskog

u petak, 2.6.2017. (16.30-20.00) za učenike ostalih osnovnih škola

''Glazba je zvonka radost, radujmo se zajedno!''

Veselimo se Tvojem dolasku!

Sve dodatne informacije na broj: 091/591-3457

OGŠ pri OŠ K.Š.Gjalskog Zabok


Osnovna ¹kola Ksavera ©andora Gjalskog