2017-12-07 09:49:00

Novi garderobni ormarići

Prošli tjedan u školi je  vladalo veliko uzbuđenje među učenicima. Preuređenjem školskog garderobnog prostora postavljeni su lijepi novi ormarići za odlaganje učeničke garderobe. Učenicima su podijeljeni ključevi tj. svakom učeniku je osiguran ormarić u svrhu pospremanja garderobe i osobnih stvari.  Ovo je još jedan dobar primjer u kojem nastojimo  učenicima ukazati na kulturno ponašanje u školi kao i poticanju učenika na čuvanje i ophođenje sa svojim stvarima.  Ukupna investicija  postavljanja  novih ormarića bila je 141.175 kuna pri čemu je grad Zabok sufinancirao iznosom od 87.500 kn.  Zahvaljujemo se  gradu Zaboku koji daje potporu našoj školi za realizaciju takvih projekata.


Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog